απαλλαγή από πρόστιμα

Απαλλαγή από πρόστιμα

απαλλαγή από πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας απαλλαγή από πρόστιμα σχετικά με τις πρόσφατες καταστροφές που έπληξαν σημαντικό αριθμό συνανθρώπων μας. Ώς γνωστόν πολλά καταστήματα είτε καταστράφηκαν ολοσχερώς είτε υπέστησαν απώλειες στον εξοπλισμό τους. Το σημείο ενδιαφέροντος για εμάς είναι το φορολογικό στοιχείο του καταστήματος (ταμειακή μηχανή / φορολογικός μηχανισμός / ΑΔΗΜΕ) καθώς είναι αναπόσπαστο μέρος…