προσωπικά δεδομένα gdpr

Προσωπικά δεδομένα – GDPR

Προσωπικά δεδομένα gdpr Ο νέος κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων επηρεάζει σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις, θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2018 και οι συνέπειές του είναι περίπλοκες. Με το νέο σχέδιο νόμου προστίθεται άλλη μία περίπτωση υποχρεωτικού ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, με βάση κατάλογο που θα καταρτιστεί από την ΑΠΔΠΧ όπου θα καταγράφονται πράξεις επεξεργασίας…