ΠΟΛ. 1195/2018

ΠΟΛ. 1195/2018

ΠΟΛ. 1195/2018  για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, παράταση προθεσμίας και νέα εγκύκλιος για την αναβάθμιση των ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών τους. ΠΟΛ. 1195/2018 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με τον τίτλο  “Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και…