ΠΟΛ 1208/2018

ΠΟΛ. 1208/2018

ΠΟΛ. 1208/2018 διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Αριθμ. ΠΟΛ. 1208/2018 ΦΕΚ Β’ 5259/23.11.2018   Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από…